KİRALAMA KOŞULLARI

Araç Kiralama Koşulları - Car Rental ConditionsTeslimat dikkat edilecek hususlarTeslim alma ve teslim etme: Daha hızlı bir hizmet alabilmek için araç teslim alma ve etme işlemini temsilcinizin size belirttiği lokasyonlardan yapınız. Teslimattan en az 2 saat önce bizi arayarak dönüşünüzü haber vermenizgerekmektedir.Delivery and Delivery. To geta faster service, please receive and return your vehicle at the locations that are indicated by your sales representative. We kindly request you to notify us on your return of the car at leasat 2 hours prior to delivery. In order lor us topradive you Wıth better service. please da inform your renting office should any changes occour in your return location or time.Teslim formu: Aracınız size teslim edilirken yakıt,kilometre ve araç ile ilgili tüm bilgiler sistem üzerine kayıt edilir ve araç teslim çıktısı tarafınıza sunulurAracınızı temsilcilerimizle kontrol etmenizi rica ederizAksihalde oluşacak fikir ayrılıklarında. Arme Rent A Car sisteminde ki veriler esas alınacaktır.Delivery Form: When your rent the vehicle, all related information on fuel kilometer and the vehicle itself are saved on the system and a vehicle delivery printout is given to you. Please check your vehicle in presence of our Delivery Representatives.Should any conflict occurs, data on Arme RenA Cor systems shall prevail.Kiralama koşullan ilgili bilgiler - Rentr'ng terms and conditionsUser İnfo: Rental vehicle can only be driven by persons specified on the contract and delivery form provided that they comply with the age limit and driver's license issue data. In an event that damage occurs whenthe vehicle is driven by third persons that are not specified on the contract or by drivers and/or additionaldrivers who don’t comply with the age limit or/andand driver's license issue date, none of the damage insurances and assurances shall aply.Kiralama süresi: En az 1 gün 'dür [ 24 saat]. Rezervasyonlar 59 dk gecikme opsiyonludur , gecikme 60 dk olduğu takdirde ise tam gün ücret alınır.Period: At least 1 day [24 hours/. Rezervations are delayed With a delay of 59 minutes, il the delay ıs 60 mın , a full day fee ıs charged.Km Sınırı/kiralama yaşı ve sürücü bilgisi: Kilometre sınırı, kiralama günlerine göre değişkenlik göstermekle beraber aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 30 gün ve üzeri kiralamalar 4.000Km ile sınırlıdır. Kilometresınırları aşıldığı takdirde, sınırı geçen km başına 0,85TL + KDV ücret talep edilir.Latin alfabeli ehliyet kullanmayan kullanıcılar( Rusya,Çin,Suriye v.b.) kiralama kendi ehliyetlerinin yanında geçerli uluslararası ehliyet ve pasaportlarını ( T.C. vatandaşı değilse] ibraz etmek durumundadır.Km Limit / rental age and driver information: The roi/cage limit varies according to the days of the rental, but the following table shows. 30 days and rents over are limited to 4000Km. If the mileage limit is exceeded, 0,85TL + VAT fee will be chargedper km.Users who do not use a Latin alphabetic license (Russia, China, Syria etc) must present their valid international driving license and passport (if not a T.C citizen) along with their driving license.Sürücünün yaşı ile ilgili araç grubunu kiralamak için belirtilen yaş sınırının altında kalması halinde, 'genç sürücü' hizmeti satın alarak her satın alma için +1 yaş ekleyerek araç kiralaması yapabilir.In the event that the driver is below the age limit for renting a vehicle group related to his age, he may purchase a 'young driver' service and renta car by adding one year for each purchase.         1—1 0 250 km / Gün Ekonomik - Economy 22 211-29 2500 km /Toplam Oltaf- Medium ğı; 3_ Kon or- Comfoıt 430 30 3000 km /Toplam Lüx Sınıf _ Luxury 28 5     Yakıt: Lütfen aracı teslim aldığınız yakıt seviyesi ile teslim ediniz. Alış yakıt seviyesi ile teslim yakıt seviyesi arasındaki farkı teslim anındaki yakıt fiyatlarına bağlı olarak servis ücreti de eklenerek kiralayandantalep edilecektir.Fuel: Please return the vehicle with the amount of fuel as you receive it. If the vehicle is returned with lower fuel level than received, a price difference shall be collected by adding a sercive fee on it.Tek yön teslimatı: Aracın teslim alınıp başka bir lokasyonu iadesi durumunda Arme Ren A Car tarafından öngörülmüş olan tek yön ücreti uygulanacaktır.Oneedirection: If the vehicle is picked up and left at another location, the one way fare provided by Arme Rent A Car is applied.Trafık Cezaları/OGS:Trafik cezaları kiracıya aittir. Arme Rent A Cartarafından ödenen trafik cezalarında 10 TL + KDV servis ücreti ayrı olarak tahsil edilir. Aracın trafikten alıkonulması halinde, bu süre kiralama süresineeklenir.Paralı otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan OGS servisi için kullanım ücreti ve ilaveten 10 TL + KDV kiralama servis bedeli kiralama ücretinden ayrı olarak tahsil edilir.Traffic tickets: Any lines that may result from disobedience of traffic ticket (including using wrong tolls on bridges and highways) shall be paid by the hirer whose name is indicated on the contract.SIGORTA VE GUVENCELERAraçlarda , kasko değeri üzerinden %2 muafiyetli rent a car kaskosu bulunmakta olup, oluşacak herhangi bir hasar, kaza vs durumlarında alt tarafta bulunan güvence paketlerini satın alarak tam güvence sağlamış olursunuz.INSURANCE AND ASSURANCEln vehicles, the car ıs a %2 exempt car rental accıdent, and any damage that may occur. you can obtain full assurance by purchasıng the assurance paskages at the bottom of the situation.Mini hasar sigortası : Aracın kaportasında oluşabilecek Scm ve altındaki lçizik,ezik,göçükl maddi hasarları 500TL'ye kadar rapor bulunmaksızın beyanınızla karşılama hakkı tanımaktadır.Mini damage insurance: 5 cm or less lscratches, bruises, dentsl that may occur ın the vehicle's hatch, allow the propety damage to be paid up to 500 TL without any reportOrta hasar Sigortası : Aracın kaportasında oluşabilecek maddi hasarları 750 TL' ye kadar rapor bulunmaksızın beyanınızla karşılama hakkı tanımaktadır.Medium damage insurance: You are entitled to cover up to 750 TL ol property damage ın your vehıcle wıth your declaration without a report.Süper Kasko: Aracın kaportasında oluşabilecek [çizik,ezik,göçükl maddi hasarları 2.500TL'ye kadar rapor bulunmaksızın beyanınızla karşılama hakkı tanımaktadır.Super insurance: To cover the material damage that may occur in the bodywork lscratches, bruıses, dentsl up to 2.500 TL without any report.LCF(Lastik. camjar) Sigortası: Aracın, Lastik, Cam ve Far aksamlarında oluşacak hasarları 400TL'ye kadar rapor bulunmaksızın beyanınızla karşılama hakkı tanımaktadır.LCFlTire,window,headlamp) Fuse: Damage to the vehıcle,tıre,wındscreen and headlamp components to the damage up to 600TL wıthout notıce ıs entıtled to the report.B.Şahıs Sorumluluk Güvencesi(Başkalarına verilen Maddi/Manevi zararlar): Araçlar T.C Devleti nin zorunlu kıldığı limitler dahilinde 3. şahıslara verilen zararlar için sigortalanmıştır. Ek sigortayı satın almanızT.C Devletinin limitleri olan 36.000 TL lik limiti 1.000.000 TL e artırmanızı sa“|ar. _ _3. Personel Responsıbılıty (Materıal / Mental harm to others): Vehicles .C. It is insured for amages to third parties wıthin the limits imposed by the State. If you purchase additional insurance, you will increase the limit of TL 36.000, which is the limıtof T.C State, to TL 1.000.000.Süper Maximum Koruma: LCFlLastik,cam,farl, 3. Şahıslara sorumluluk güvencesi ve süper kaskonun şartlarını biraraya toplayan güvence paketidir.Super Maximum protection: LCF! Tire, glass, headlamp] ıs the assurance packate that collects the conditions of responsıhılity and super helmet.Genç Sürücü Paketi(+1 Yaş): Yaş grubu araç kiralamaya uygun değilse, yaşınıza ek olarak 1 yaş ekleyerek araç kiralamayabilme hakkı sağlamaktadır. Süper kasko ile birlikte alınması zorunludur.Young Driver Package ( il Age): if the age group is not eligible to rent a car, it gives the right to rent a car by adding 1 year. It is necessary to take it with super insurance.ÖNEMLİ UYARILAR- Alkollü araç kullanma sonucu oluşabilecek hasar ve kazalarda tüm güvenceler ve sigorta geçersiz kalacaktır.- Sigorta genel şartlarında teminat dışı tutulan bütün haller ile, aracın, alkollü, uyuşturucu etkisi altında, yasal hız sınırları dışında ve hatalı kullanılması, kira kontratı üzerinde ismi yazılı kişilerden başkasınakullandırılması, kaza ve alkol raporlarının alınmaması ve 24 saat içinde aracın ve raporlarının Arme RentACar ofisine ulaştırılmaması halinde, kiracının hasar sorumluluğu devam eder.' Kaza durumunda aracınızın yerini değiştirmeden en yakın polis veya jandarma merkezine başvurarak kaza ve alkol raporu almayı ihmal etmeyiniz. Aksi halde sigortalar geçersiz sayılacak ve kiracı tüm hasarbedelleri ve 3. şahıslara verilen maddi/manevi kayıplarla beraber sorumlu olacaktır.- Aracın çalınması durumunda polis merkezi aranarak'hırzıslık tespit tutanağı' alınmalıdır.A|ınan raporla birlikte aracın anahtarı tarafımıza teslim edilmelidir.- 0850 955 17 18 numaralı çağrı merkezimizden aracınızla alakalı arıza,hasar/kaza, rezervasyon güncellemesözleşme güncelleme gibi durumlarda 7/24 ulaşabilirsiniz.- Carfleet gerekli gördüğü durumlarda önceden haber vermeksizin kiralama fiyat ve koşulları ile rezervasyonda belirtilen araç tipini değiştirme hakkını saklı tutarIMPORTANT WARNINGS- In the event of damage or accident that may result from driving with alcohol, all safety and insurance will be invalid.* Insurance general conditions of all cases held off collateral in the vehicle, intoxicated, under the influence of drugs, legal speed limit outside and mishandled, from someone granted the name written person on the lease, the receipt of the accidentand alcohol reports and the vehicle and report within 24 hours Arme RentA Cor centers if not delivered to the office the tenant will continue to be liable for damage.- In the event of an accident, do not neglect to get an accident and alcohol report by Contacting the nearest police or gendarmerie headquarters without changing the position of your vehicle. Otherwise the insurances will be void and the tenant willbe responsible for all damages and the material / moral losses to third parties.- If the vehicle is stolen, the police headquarters should be called and a 'report on the detection of the hare" should be taken.' You can reach us 24/7 from our call center on 0850 955 17 18 in cases such as vehicle related damage, damage / accident, booking update, contract update.-Carfleet reserves the right to change the rental price and conditions and the type of vehicle specified in the booking without prior notice when deemed necessaryl. KİRACI, işbu araç teslim formunun ekinde bulunan ........................ Tarihli Motorlu Kara 1. The HIRER shall agree, declare and represent that s/he carefully read the general TermsNakil Araçları Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları ("Genel Koşullar") ve kira sözleşmesini andconditions ofthe Motor Road Vehicles Rental Agreement ("Terms and Conditions') of .......ok | i" - - - . —- > , - attached to this vehicle delivery form and the rentalagreement and that s/he agress that this vehicleUYUP kabu ett gını ve işbu araç teSIIm formunun kıra sozıeşmes' ve Genel Koşullar n eki delivery for ıs an integral part ofthe rental agreement and Terms and Conditions and that they wıll beve ayrılmaz b" paraçası olduğunu ve bırlıkte yorumlanacağını kabul, beyan ve taahhüt construed together. Furthermore, where no Rental Agreement is issued, this vehicle delivery form shall beeder. considered as the Rental Agreement and the Delivery Form.2. Bu araç teslim formu, aracın sözleşmede belirtilen şekilde ve çalışır vaziyette 2. Vehicle delivery form shall indicate that the vehicle is delivered in a way that it is stated on thekiracı/kullanıcıya teslim edildiğini gösterir. KİRACI formda iadeye ilişkin yapılan tespitlerin agreement. The HIRER/USER shall accept that the determinations made no the form regarding thedelivery are accurate and the vehicle is devered to the HIRER/USER on a working condition.3. Daily and monthly kilometer limits are specified above. ln case of exceeding the daily limits, the kmexceeding fee per ilometer ranges changes based on Vehicle Group.doğruluğunu kabul eder.3. Günlük ve aylık kilometre limitleri yukarıda belirtilmiştir. Günlük limitlerin aşılmasıdurumunda kilometre başına araç grubu bazında değlşell kIİOD'lelfe aŞlm PC'?“ uygulanır 4. The vehicle can only be driven by the individual(s) indicated on the agreement. Otherwise, none of the4-Al50'ı sadece SOZIeşme belırtılen kışı/kışıler kullanabılır. Aks' halde hiçb" sıgorta Ve insurances or warranties shall apply. Please contact to yourArme RentACar office to have additional—driversgüvence geçerli değildir. Ek sürücü ekletmek için şubeniz ile görüşünüz added to your contract.5. Metinlerin yorumlanmasında çelişki olması durumunda Türkçe metin esas alınacaktır. 5. When there is a conflict about the translations of this form Turkısh substance will be unconditionallyvalid

Whatsapp Telefon